*Σε σύγκριση με το μοντέλο QX6-1-44SW, βάσει εσωτερικών δοκιμών. Η απόδοση μετρήθηκε ως προς τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το πρότυπο 59F - IEC 62885-2 Edition2 FDIS. Το επίπεδο ισχύος ήχου είναι μειωμένο στο μισό (-3dBA), μετρήθηκε σε μονάδα χειρός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3743​

**Εσωτερικές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3743 σε μονάδα χειρός (Αύγ. 2021), σε σύγκριση με άλλες ασύρματες μονάδες χειρός της AEG όπως το μοντέλο QX6-1-44SW. ​

***Εσωτερικές δοκιμές σε μονάδα χειρός στην ελάχιστη λειτουργία σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62 885-4.​
****Εσωτερικές δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 60312-1:2017

Διαβάστε περισσότερα