Βρείτε τον πιο κοντινό σας αντιπρόσωπο AEG
Για να βρείτε ένα κατάστημα λιανικής αγοράς για ένα συγκεκριμένο μοντέλο, χρησιμοποιείστε το εργαλείο «Βρείτε ένα κατάστημα», στη σελίδα του μοντέλου.