Απορροφητήρες Combo-hob

Σχεδιάστε την κουζίνα σας ακριβώς όπως τη θέλετε, χωρίς περιορισμούς. Τοποθετήστε αυτό το ComboHob όπου θέλετε στην κουζίνα σας. Δεν χρειάζεται συμβατικό απορροφητήρα να κρέμεται από πάνω του, γιατί ο απορροφητήρας είναι ήδη εντοιχιζόμενος στην ίδια την εστία.