Μικτές εστίες

Δεν χρειάζεται να επιλέξετε πλέον ανάμεσα σε αέριο και σε επαγωγική θερμότητα. Οι μικτές μας εστίες σάς παρέχουν τα πλεονεκτήματα και των δύο ζωνών μαγειρέματος, αλλά και τις επαγγελματικές λειτουργίες για να αξιοποιήσετε τα καλύτερα στοιχεία της καθεμίας.