Επαναφορτιζόμενες σκούπες stick
10 Αποτελέσματα
Ταξινόμηση κατά
10 Αποτελέσματα
Ταξινόμηση κατά
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Καθαρισμός με λίγες κινήσεις
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Καθαρισμός με λίγες κινήσεις
 • Είδος πατώματος
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Ακροφύσιο με LED
 • Καθαρισμός με λίγες κινήσεις
 • Αυτόματη λειτουργία
 • Ισχύς Αναρρόφησης
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Αυτόματη λειτουργία
 • Ισχύς Αναρρόφησης
 • Ενσωματωμένα εξαρτήματα
 • Σειρά Green
 • Ακροφύσιο με LED
 • Αυτόματη λειτουργία
 • Ισχύς Αναρρόφησης
Σύγκριση
/ 3