HELLAS - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτό το Πιστοποιητικό Εγγύησης αναφέρεται αποκλειστικά στους όρους της Συµβατικής Εγγύησης του
Κατασκευαστή σε σχέση µε τον Καταναλωτή και εκδόθηκε από την Εταιρεία: ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λήµνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη
Η παρούσα Συµβατική Εγγύηση του Κατασκευαστή δεν βλάπτει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νοµοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραµένει κάτοχος.
∆ιάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης.                                                                      Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής αυτής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την µη ανεπάρκεια των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:
• η ηµεροµηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρηµένο έγγραφο αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς) στο οποίο να αναγράφονται το όνοµα του πωλητή, η ηµεροµηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιµοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λεπτοµερώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόµενα Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο µε τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέµβαση να πραγµατοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτηµένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται να είναι τα γνήσια. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί και αναγνωρισθεί κατασκευαστικό ελάττωµα, η εταιρεία δεσµεύεται να εξαλείψει το ελάττωµα, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωµατικό µέρος ή τη συσκευή. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, το κατασκευαστικό ελάττωµα το οποίο εκδηλώνεται εντός έξι µηνών από την παράδοση της συσκευής τεκµαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση της συσκευής και η Εταιρεία δεσµεύεται να εξαλείψει το
ελάττωµα χωρίς καµία επιβάρυνση στον καταναλωτή. Από τον έβδοµο έως τον εικοστό τέταρτο µήνα, έστω και αν ο καταναλωτής δεν αποδεικνύει ότι το κατασκευαστικό ελάττωµα υπήρχε κατά την παράδοση, η Εταιρεία θα αναλάβει το κόστος σχετικά µε τις εργασίες και τα λειτουργικά ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί µόνο µε την χρέωση επίσκεψης του τεχνικού.
Η ενδεχόµενη επισκευή ή αντικατάσταση µερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 µηνών.
Όροι εξαίρεσης. ∆εν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεµβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόµενα ανταλλακτικά µέρη που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά λόγω:
• εσφαλµένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
• αµέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• µη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό
• χρήσης µη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίµων
• ζηµιών κατά την µεταφορά της συσκευής
• ζηµιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται να χρησιµοποιηθούν σε µία ξένη χώρα. Ο Καταναλωτής µπορεί να επωφεληθεί από τους όρους εγγύησης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης.
Περιορισµοί της ευθύνης του Κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόµενες βλάβες που µπορεί να προέρχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άτοµα, πράγµατα ή ζώα, λόγω µη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτηµα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.
Electrolux Hellas SA Λήµνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη, Ε-mail: elux@electrolux.com.gr