Hellas - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώµατα που προβλέ-
πονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική
νοµοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραµένει
κάτοχος.


∆ιάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Ο Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύµφω-
να µε τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και δεσµεύεται να
επαναφέρει τη συσκευή σε οµαλή λειτουργία, επισκευάζοντας
ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωµατικό µέρος χωρίς
χρέωση στον Καταναλωτή.
Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς
της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:
• η ηµεροµηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρηµένο έγ-
γραφο αγοράς (τιµολόγιο ή απόδειξη αγοράς) στο οποίο να
αναγράφονται το όνοµα του πωλητή, η ηµεροµηνία αγοράς
και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιµοποιείται για οικιακούς σκοπούς και
σε κάθε περίπτωση όχι στα πλαίσια επιχειρηµατικών και
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής
στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αερίου)
να γίνονται ακολουθώντας λεπτοµερώς τις οδηγίες που
αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόµενα
Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδι-
κή συντήρηση να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους
όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο µε τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέµβαση να πραγµατοποι-
είται από προσωπικό των Εξουσιοδοτηµένων από την εται-
ρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά
που χρησιµοποιούνται να είναι τα γνήσια.
Η ενδεχόµενη επισκευή ή αντικατάσταση µερών της συσκευής
ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της
παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως
την λήξη των 24 µηνών .


Όροι εξαίρεσης
∆εν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι
επεµβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόµενα ανταλλακτικά µέρη
που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά λόγω:
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά,
ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
• αµέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• ζηµιών κατά την µεταφορά της συσκευής
• ζηµιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν
λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πω-
λούνται να χρησιµοποιηθούν σε µία ξένη χώρα.
Electrolux Hellas SA Λήµνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη,
Ε-mail: elux@electrolux.com.gr