ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΩΡO ΤΟ AEG STAIN REMOVAL PEN ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ Ή ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΑEG

H  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Διοργανώτρια), με ΑΦΜ:094371658, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «AEG πλυντήριο, πλυντήριο-στεγνωτήριο & στεγνωτήριο με δώρο AEG Stain Remover Pen». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

  1. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 14η Μαρτίου 2022 έως και την 31η Μαΐου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.aeg.com.gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Η προωθητική αυτή ενέργεια αφορά σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας, τα οποία και για να συμμετέχουν στην ενέργεια, θα πρέπει να επικοινωνούν την προωθητική ενέργεια με υλικό επικοινωνίας (ενδεικτικά: καρτολίνα, αυτοκόλλητο ή digital banner) είτε στο χώρο του καταστήματος είτε στον ιστότοπο (website) του καταστήματος.  

 

  1. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, θα δικαιούται να λάβει ένα δώρο. Mε την αγορά AEG πλυντηρίου, πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ή στεγνωτήριου σειράς 7000, 8000 & 9000 δίδεται δώρο από το κατάστημα αγοράς, το AEG Stain Remover Pen (A4WMSTPN1 - https://www.aeg.com.gr/laundry/laundry/accessories/ultrasonic-stain-removal-pen/a4wmstpn1/) . Πλήρης λίστα των μοντέλων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη παρακάτω (παράγραφος 5).

 

  1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των παρακάτω κωδικών πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων & στεγνωτηρίων της ΑΕG:

PNC

MODEL

916098833

T8DBC49SG 

914606412

L8WBE68SI        

914550566

L7FEE49PSG

914550121

L7FNE48SG

913143718

LTN7E272G

914610217

L7WBGO48W

914550543

L7FBE49BSA

916099039

T7DBE48W

916098901

T8DEE48SG 

913143713

LTN7E273E

914580403

L8FBE48SI

914550909

L9FEC49S 

914605249

L8WBC61SC  

913143815

LTN7C373E

914600308

L9WBE49W

914605176

L7WBEN69S

914550500

L7FEE49SG       

916099209

T9DEC68S

914550528

L7FEC41PSG

914550736

L8FEC69PS

914550961

L9FBB49B

916098817

T9DBB89B

916098640

T9DBC68S

 

  1. H ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα για μοντέλα που δεν ορίζονται παραπάνω, ακόμα και αν κοινοποιείται διαφορετικά μέσα στο κατάστημα (off και online) και δεν μπορεί να ευθύνεται για λανθασμένη επικοινωνία.

 

  1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

 

  1. Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.