Όροι και προυποθέσεις

Α1.  Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά σε συσκευές οικιακής χρήσεως, παραγωγής του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και συγκεκριμένα στις επαγωγικές εστίες, υπό το σήμα AEG. Οι περιλαμβανόμενες στην προωθητική ενέργεια συσκευές είναι, κατά την σειρά αναφοράς τους, στον αμέσως κατωτέρω πίνακα, εκείνες με τους κωδικούς 

 

Brand PNC MODEL
AEG 949597485 IAE84881FB
AEG 949597550 IAE84851FB
AEG 949597229 IKE84471XB
AEG 949597363 IKE64471FB
AEG 949597365 IKE74451FB
AEG 949597595 IAE64431FB
AEG 949597314 IKB64431XB
AEG 949595095 HK634150XB
AEG  949597468 IKB64413IB
AEG 940002827  47056IU-MN

 

Α2. Η διάρκεια της προωθητικής αυτής ενέργειας θα φθάσει μέχρι τέλη Ιουνίου (30.06.2021) ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, ημέρα δε έναρξης της ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Α3. Η προωθητική αυτή ενέργεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας.

 

Α4. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές του πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα, θα δικαιούται  να λάβει ένα δώρο. Το δώρο είναι ένα Kit ανοξείδωτων σκευών μαγειρικής υπό το σήμα AEG και συγκεκριμένα το Model  A3SS-PNC  902979820. Κάθε Kit αποτελείται από τρία (03) τεμάχια, συγκεκριμένα από ένα (01) τηγάνι διαμέτρου είκοσι τεσσάρων εκατοστών (24 cm), μια κατσαρόλα διαμέτρου δέκα έξη εκατοστών (16 cm) και μια κατσαρόλα διαμέτρου είκοσι εκατοστών (20cm). 

Το δώρο θα το παραλαμβάνει ο καταναλωτής από το κατάστημα αγοράς της συσκευής που δικαιολογεί το δώρο.

 

Α5. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και προσιτή σε κάθε καταναλωτή άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, ο οποίος προμηθεύεται οποιαδήποτε από τις συσκευές της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

 

Α6. Στην προωθητική αυτή ενέργεια δεν μπορούν να συνδυασθούν άλλες προσφορές της εταιρείας ούτε μπορεί να περιλάβει άλλες συσκευές εκτός από αυτές του προηγούμενου πίνακα.

 

Α7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε και να ανταλλαγούν με άλλα είδη της εταιρείας.

 

Α8. Δεν δικαιούνται συμμετοχής, ως καταναλωτές, πέραν μιας και μόνον αγοράς, οι υπάλληλοι του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων με την εταιρεία αλυσίδων καταστημάτων και συνεταιρισμών πωλήσεως ηλεκτρικών συσκευών.