Όροι και προυποθέσεις

Α1.  Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια αφορά σε συσκευές οικιακής χρήσεως, παραγωγής του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και συγκεκριμένα στις επαγωγικές εστίες, υπό το σήμα AEG. Οι περιλαμβανόμενες στην προωθητική ενέργεια συσκευές είναι, κατά την σειρά αναφοράς τους, στον αμέσως κατωτέρω πίνακα, εκείνες με τους κωδικούς 

 

Brand

Model

PNC

AEG

CIB6645ABM

940002925

AEG

47056IU-MN

940002827

AEG

CIB6442BBM

940002926

AEG

IAE84881FB

949597485

AEG

IAE84851FB

949597550

AEG

IKE84471XB

949597229

AEG

IKE74451FB

949597365

AEG

IKE64471FB

949597363

AEG

IAE64431FB

949597595

AEG

IKB64413IB

949597468

AEG

IKB64431XB

949597314

AEG

949597644

Α2. Η διάρκεια της προωθητικής αυτής ενέργειας θα φθάσει μέχρι τέλη Ιουνίου (30.06.2021) ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων, ημέρα δε έναρξης της ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

Α3. Η προωθητική αυτή ενέργεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας σημεία πωλήσεως των συσκευών μας.

 

Α4. Κάθε καταναλωτής που θα προμηθευθεί στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε από τις συσκευές του πίνακα, από οποιοδήποτε κατάστημα, θα δικαιούται  να λάβει ένα δώρο. Το δώρο είναι ένα Kit ανοξείδωτων σκευών μαγειρικής υπό το σήμα AEG και συγκεκριμένα το Model  A3SS-PNC  902979820. Κάθε Kit αποτελείται από τρία (03) τεμάχια, συγκεκριμένα από ένα (01) τηγάνι διαμέτρου είκοσι τεσσάρων εκατοστών (24 cm), μια κατσαρόλα διαμέτρου δέκα έξη εκατοστών (16 cm) και μια κατσαρόλα διαμέτρου είκοσι εκατοστών (20cm). 

Το δώρο θα το παραλαμβάνει ο καταναλωτής από το κατάστημα αγοράς της συσκευής που δικαιολογεί το δώρο.

 

Α5. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και προσιτή σε κάθε καταναλωτή άνω των δέκα οκτώ (18) ετών, ο οποίος προμηθεύεται οποιαδήποτε από τις συσκευές της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

 

Α6. Στην προωθητική αυτή ενέργεια δεν μπορούν να συνδυασθούν άλλες προσφορές της εταιρείας ούτε μπορεί να περιλάβει άλλες συσκευές εκτός από αυτές του προηγούμενου πίνακα.

 

Α7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε και να ανταλλαγούν με άλλα είδη της εταιρείας.

 

Α8. Δεν δικαιούνται συμμετοχής, ως καταναλωτές, πέραν μιας και μόνον αγοράς, οι υπάλληλοι του Ομίλου ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων με την εταιρεία αλυσίδων καταστημάτων και συνεταιρισμών πωλήσεως ηλεκτρικών συσκευών.