Αφήστε τις συνδεδεμένες συσκευές να κάνουν όλη τη δουλειά για εσάς

Αφήστε τις συνδεδεμένες συσκευές να κάνουν όλη τη δουλειά για εσάς

Η ευρύτερη οικογένεια

Οι συσκευές σας AEG συνεργάζονται στενά με συνδεδεμένες συσκευές, όπως το Google Home Mini, για άψογα αποτελέσματα στην κουζίνα.

Google Assistant

Το Google Assistant σάς βοηθά να χειρίζεστε τον φούρνο με τη φωνή σας, για να μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα ενώ έχετε τον πλήρη έλεγχο της μαγειρικής διαδικασίας.