Μπορεί η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα να παραμείνει συνδεδεμένη στο σταθμό φόρτισης όταν είναι ήδη φορτισμένη;

Τελευταία ενημέρωση 30/11/2023 1:59 μμ

Θέμα

  • Μπορεί η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα να παραμείνει συνδεδεμένη στο σταθμό φόρτισης όταν είναι ήδη φορτισμένη;
  • Πρέπει μια ασύρματη ηλεκτρική σκούπα να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για φόρτιση;

Σε σχέση με

  • όλες οι ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες

Επίλυση

  • Η ασύρματη ηλεκτρική σκούπα πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένη στο σταθμό φόρτισης.
  • Η μόνη εξαίρεση είναι για μεγαλύτερες απουσίες όπως οι διακοπές. Εδώ η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .