Ηλεκτρική σκούπα AEG 8000 - προβλήμα στο ακροφυσιο

Τελευταία ενημέρωση 17/10/2023 7:32 πμ

Θέμα

  • Το ακροφύσιο στην ηλεκτρική μου σκούπα AEG 8000 έχει σπάσει
  • Το ακροφύσιο σκληρού δαπέδου (με φωτισμό LED) έχει σταματήσει να λειτουργεί
  • Η λυχνία της βούρτσας αναβοσβήνει και το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε αλλάζει σε διαφορετικό επίσης η βούρτσα από κάτω σταματά να περιστρέφεται
  • Πώς να αντικαταστήσω το σπασμένο ακροφύσιο στην ηλεκτρική μου σκούπα AEG 8000;

Σε σχέση με

  • Ηλεκτρικές σκούπες AEG 8000 (μοντέλα AP81xxx)

Επίλυση

Η φίσα του κινητήρα της βούρτσας μπορεί να πέσει λόγω συνεχούς κραδασμού.

Επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για μια κατάλληλη λύση. Αναφέρετε το "8000 πρόβλημα με το ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας" στην περιγραφή.


Αλλάξτε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται

Βήμα 1. Απελευθερώστε το ακροφύσιο

Πιέστε το κουμπί ή πιέστε προς τα κάτω τον βραχίονα (απελευθέρωση ποδιού) για να απελευθερώσετε το ακροφύσιο

Βήμα 2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο

Σπρώξτε το ακροφύσιο και το σωλήνα μαζί μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κρότου.


Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .