Υπάρχει πάγος στο εσωτερικό της συσκευής στην πλάτη ή πάγος πάγου παχύτερο από 5 mm που δεν μπορεί να αποψυχθεί με κύκλους αυτοαποψυγίας

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 11:19 πμ

Θέμα:

 • Υπάρχει πάγος στο εσωτερικό της συσκευής στην πλάτη ή πάγος πάγου παχύτερο από 5 mm που δεν μπορεί να αποψυχθεί με κύκλους απόψυξης

Εφαρμόζεται σε:

 • Ψυγείο καταψύκτες και ψυγεία μοντέλα βάσης (κατάλογος των PNC συνημμένο):
  • Combi κορυφές: CT180, CT235, CT280
  • Ερμάρια: 190-4S, 240-4S, 250C, 200C
  • κατάλογος των επηρεάζεται PNCs: Service_info_201908.xlsx

Ανάλυση:

1. Ανατρέξτε στην παράγραφο του εγχειριδίου χρήστη "Απόψυξη της κατάψυξης" για την απόψυξη της συσκευής:

Απόψυξη του καταψύκτη:

 • ΠΡΟΣΟΧΗ!
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να απομακρύνετε τον παγετό από τον εξατμιστή καθώς θα μπορούσατε να το καταστρέψετε.
 • Μην χρησιμοποιείτε μηχανική συσκευή ή τεχνητά μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης διαφορετικά από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 • Η αύξηση της θερμοκρασίας των παγωμένων συσκευασιών τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει την ασφαλή διάρκεια αποθήκευσης.
 • Περίπου 12 ώρες πριν από την απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία, για να δημιουργήσετε επαρκές αποθεματικό ψύξης για τη διακοπή της λειτουργίας.
 • Μια ορισμένη ποσότητα παγετού θα σχηματίζεται πάντα στα ράφια κατάψυξης και γύρω από το άνω διαμέρισμα.
 • Αποψύξτε τον καταψύκτη όταν η στιβάδα παγετού φτάσει σε πάχος περίπου 3-5 mm.
 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή ή τραβήξτε το ηλεκτρικό φις από την πρίζα.
 • Αφαιρέστε τυχόν αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλά στρώματα εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα προϊόντα με βρεγμένα χέρια. Τα χέρια μπορούν να παγώσουν τα αγαθά.

 • Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.
 • Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, στεγνώνετε προσεκτικά το εσωτερικό και επανατοποθετήστε το φις
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τον ρυθμιστή της συσκευής για να αποκτήσετε το μέγιστο ψυχρότητα
  • Μετά από τρεις ώρες επανατοποθετήστε το τρόφιμο που έχει αφαιρεθεί στο ψυγείο.

2. Αφού ξεπαγώσετε, βεβαιωθείτε ότι κανένα προϊόν δεν αγγίζει τον πίσω τοίχο.

3. Αν το παγωμένο μπλοκ επανασχηματίζει στον πίσω τοίχο, επικοινωνήστε ξανά με την υποστήριξη.

Παραδείγματα:
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.