Ο ψυγειοκαταψύκτης εμφανίζει την ένδειξη F6 στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:03 πμ

Πρόβλημα

  • Μήνυμα σφάλματος F6 ή F7 στην οθόνη του ψυγειοκαταψύκτη / ψυγείου

Ισχύει για

  • Ψυγείο
  • Ψυγειοκαταψύκτης

Επίλυση 

1. Ελέγξτε εάν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο προϊόν

2. Αποφεύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα

3. Ελέγξτε αν η πόρτα είναι πλήρως κλειστή

4. Ελέγξτε εάν η συσκευή ψύχεται σωστά

  • Μετρήστε τη θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο σε ένα ποτήρι νερό τοποθετημένο μέσα στο ψυγείο.
  • Εάν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 4 και + 5 °C, το ψυγείο λειτουργεί σωστά.
  • Η θερμοκρασία στο κέντρο των τροφίμων είναι πιο σημαντική από την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου, καθώς η θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ψύξης (μεταξύ της έναρξης και της διακοπής του συμπιεστή ψύξης).
  • Λάβετε υπόψη ότι φθηνότερα θερμόμετρα μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις ± 1-2 °C ή περισσότερο. 
  • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιστρέφοντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ή μέσω του πίνακα ελέγχου.


5. Αν η αιτία του προβλήματος είναι μια προσωρινά αυξημένη θερμοκρασία μέσα στη συσκευή, το σφάλμα θα εξαφανιστεί λίγες ώρες αργότερα μόλις η θερμοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα

6. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.