Η συσκευή κάνει θόρυβο

Τελευταία ενημέρωση 9/12/2019 12:51 μμ

Γουργουρίζει, τρίζει ή κάνει θορύβους κροταλίσματος 

Αυτοί είναι φυσιολογικοί ήχοι που παράγονται από τον συμπιεστή.

Οι θόρυβοι λειτουργίας ενδέχεται να είναι διαφορετικοί από εκείνους σε παλαιότερες συσκευές εξαιτίας της νέας σύστασης του ψυκτικού υγρού.

Θόρυβοι ροής, σταξίματος ή φυσαλίδων 

Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι που παράγονται από τον συμπυκνωτή.

Οι θόρυβοι λειτουργίας ενδέχεται να είναι διαφορετικοί από εκείνους σε παλαιότερες συσκευές εξαιτίας της νέας σύστασης του ψυκτικού υγρού.

Συχνοί ήχοι χτυπήματος 

Συχνοί ήχοι χτυπήματος 2-3 φορές ανά δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια ψύξης.

Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι που παράγονται από τη διαδικασία έγχυσης ψυκτικού.

Οι θόρυβοι λειτουργίας ενδέχεται να είναι διαφορετικοί από εκείνους σε παλαιότερες συσκευές εξαιτίας της νέας σύστασης του ψυκτικού υγρού.

Θόρυβος βουητού ή βόμβου

Αυτός είναι φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας που παράγεται από μηχανικά στοιχεία εντός του συμπιεστή.

Ήχος σπασίματος ή σκασίματος. 

Ένας ήχος σπασίματος ή σκασίματος ακούγεται 2-10 φορές την ημέρα.

Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι λειτουργίας που παράγονται από τον αυτόματο κύκλο απόψυξης και θα πρέπει να ακούγονται λιγότερο συχνά με τον καιρό.

Θόρυβος κλικ 

Αυτός είναι ένας φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας που παράγεται από τον θερμοστάτη όταν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

Ήχοι δόνησης ή κροταλίσματος.

Αυτοί οι ήχοι μπορούν να δημιουργηθούν αν το σύστημα σωλήνωσης στο πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά στον τοίχο ή σε ένα ντουλάπι. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

Μήπως ακουμπάει κάτι τη συσκευή;

Προσπαθήστε να μετακινήσετε τη συσκευή ή προσαρμόστε το ντουλάπι και τυχόν διακοσμητικές πόρτες. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει τον θόρυβο δόνησης. 

Το πρόβλημα μπορεί επίσης να επιλυθεί μετακινώντας ελαφρώς έναν σωλήνα στον τοίχο πίσω από τη συσκευή ή στερεώνοντάς τον γερά στη θέση του.

Υπάρχουν αντικείμενα εντός της συσκευής που ακουμπάνε μεταξύ τους;

Η τοποθέτηση των περιεχομένων της συσκευής σε μεγαλύτερη απόσταση θα πρέπει να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, ενώ έχει επιπλέον πλεονέκτημα τη βελτίωση της κυκλοφορίας αέρα.

Τοποθετήσατε κάτι στο πάνω μέρος της συσκευής;

Η αφαίρεση τυχόν αντικειμένων από το πάνω μέρος της συσκευής θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα.

Συνεχόμενος ήχος κλικ όταν ο συμπιεστής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 

Ένας συνεχόμενος ήχος κλικ μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα του λογισμικού ή σε ελαττωματικό διακόπτη εκκίνησης του συμπιεστή.

Ενδέχεται να είναι δυνατή η επίλυση αυτού του προβλήματος με την επαναφορά της συσκευής. Η επαναφορά της συσκευής μπορεί να γίνει με την αφαίρεση του φις από την πρίζα για περίπου μια ώρα και μετά με την εκ νέου ενεργοποίησή της.

Αν αυτό το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί από τεχνικό του σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.