Το ψυγείο εμφανίζει F2 στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 11:42 πμ

Πρόβλημα

  • Το ψυγείο / ο ψυγειοκαταψύκτης εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος F1 ή F2 στον πίνακα

Ισχύει για

  • Ψυγείο
  • Ψυγειοκαταψύκτης

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Το μήνυμα σφάλματος F1 ή F2 στην οθόνη δηλώνει πρόβλημα με τον θερμοστάτη.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.