Ένα "0" ή τετράγωνο αναβοσβήνει στην οθόνη του καταψύκτη μου

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 7:08 πμ

Πρόβλημα

  • Στην οθόνη εμφανίζεται ή αναβοσβήνει ένα ""0"" ή τετράγωνο.

Ισχύει για 

  • Ψυγείο
  • Ψυγειοκαταψύκτης
  • Καταψύκτης

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Ένα ""0"" ή τετράγωνο που αναβοσβήνει στην οθόνη δηλώνει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.