Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E60 και δεν θερμαίνεται

Τελευταία ενημέρωση 14/1/2024 8:22 μμ

Πρόβλημα

 • Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E60 και δεν θερμαίνεται. Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει πρόβλημα με τη θέρμανση.

Ισχύει για 

 • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα 
 • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης 
 • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας 

Επίλυση 

1. Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να έχει εντοιχιστεί σε κλειστό ντουλάπι χωρίς εξαερισμό.   

 • Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί ως ελεύθερη μονάδα ή κάτω από τον πάγκο, με τον κατάλληλο ελεύθερο χώρο.
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.


2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δωμάτιο με αρκετό ελεύθερο χώρο και καλό εξαερισμό:  

 • Εάν το στεγνωτήριο έχει εγκατασταθεί σε πολύ μικρό δωμάτιο, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υγροποίησης.  
 • Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο (μεγαλύτερο από περίπου 10-12 m2).
 • Τα μικρά δωμάτια ζεσταίνονται πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας του στεγνωτηρίου και η υγρασία της ατμόσφαιρας υγροποιείται σε επιφάνειες χαμηλότερης θερμοκρασίας. 
 • Το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί σε πολλές περιπτώσεις με καλό εξαερισμό, αν ανοίξετε για παράδειγμα ένα παράθυρο ή μια πόρτα κατά τη διαδικασία στεγνώματος.


3. Καθαρίστε τα φίλτρα και το λάστιχο της πόρτας.  

 • Εάν τα φίλτρα, ο συμπυκνωτής και το λάστιχο της πόρτας της συσκευής δεν είναι καθαρά, είναι πιθανό να παράγουν άσκοπα μεγάλη ποσότητα υγρασίας στο δωμάτιο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

4. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.