Όταν ανοίγω το στεγνωτήριό μου, υπάρχει μεγάλη ποσότητα από χνούδι

Τελευταία ενημέρωση 21/5/2020 2:35 μμ

Πρόβλημα:

  • Όταν ανοίγω το στεγνωτήριό μου, υπάρχει μεγάλη ποσότητα από χνούδι. Είναι φυσιολογικό να σχηματίζεται χνούδι κατά τη διάρκεια του στεγνώματος και δεν μπορεί να αποφευχθεί. Αυτή η διαδικασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φορτίο (π.χ. καινούριες πετσέτες, φλις, κ.λπ.).

Ισχύει για:

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση:

1. Ελέγξτε την κυκλοφορία αέρα ενώ καθαρίζετε.

2. Καθαρίστε τα φίλτρα στο άνοιγμα της πόρτας.  

3. Στην περίπτωση στεγνωτηρίου συμπύκνωσης ή με αντλία θερμότητας, καθαρίστε επίσης τον συμπυκνωτή ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.  

4. Στην περίπτωση στεγνωτηρίου εξαγωγής αέρα, ελέγξτε αν υπάρχει ανεμπόδιστη ροή αέρα από τον αγωγό αέρα και τυχόν τοίχος.  

5. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.