Ο κύκλος στεγνώματος αργεί πάρα πολύ

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 3:08 μμ

Πρόβλημα

  • Το πρόγραμμα στεγνώματος διαρκεί περισσότερο από τον χρόνο που αναφέρεται στον εγχειρίδιο χρήστη 
  • Ο χρόνος στεγνώματος που εμφανίζεται στην οθόνη δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό χρόνο στεγνώματος 
  • Μετά τον χρόνο στεγνώματος που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήστη, τα ρούχα εξακολουθούν να είναι υγρά. 

Ισχύει για

  • Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας 

Επίλυση

1. Στύβετε τα ρούχα πριν από το στέγνωμα.  

2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μέγεθος φορτίου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη της ποσότητας φόρτωσης αναφέρεται πάντα στο βάρος των στεγνών ρούχων.  

3. Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα στεγνώματος.  

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος σύμφωνα με τα σύμβολα για τον τύπο πλύσης και φροντίδας στις ετικέτες των ρούχων.
  • Για βοήθεια, συμβουλευτείτε την επισκόπηση προγραμμάτων στο εγχειρίδιο χρήστη.  


4. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από +5°C και χαμηλότερη από +35°C.

Η βέλτιστη θερμοκρασία δωματίου για το καλύτερο δυνατό στέγνωμα είναι μεταξύ 19°-24°C.  

5. Καθαρίζετε συχνά και προσεκτικά όλα τα φίλτρα και τον εναλλάκτη θερμότητας όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη.  

 Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.