Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EF0, EFo, EF3 ή εκπέμπει 15 ηχητικά σήματα / 15 αναλαμπές

Τελευταία ενημέρωση 30/11/2023 6:47 πμ

Πρόβλημα 

 • Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EF0, EFo, EF3 ή εκπέμπει 15 ηχητικά σήματα / 15 αναλαμπές  

Ισχύει για 

 • Πλυντήριο στεγνωτήριο (εντοιχισμένο και ελεύθερο)  

Επίλυση 

1. Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού  

 • Η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ποσότητα αφρού. 
 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιήσετε για λίγες ώρες μέχρι να υποχωρήσει ο αφρός.    


2. Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού  

 • Εάν το συρτάρι απορρυπαντικού ή η πλάκα ψεκασμού είναι πολύ βρόμικα ή καλύπτονται με ένα στρώμα ασβέστη, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού. 
 • Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη και δοκιμάστε τη συσκευή ξανά.


3. Ελέγξτε αν έχουν παγιδευτεί ρούχα στο πλυντήριο  

Ρούχα που παγιδεύονται ανάμεσα στο λάστιχο και το γυαλί της πόρτας μπορούν να προκαλέσουν τη διαρροή από την πόρτα, με νερό να τρέχει από την μπροστινή πλευρά και στον κάτω δίσκο.   

 • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή νερού και ρεύματος και τοποθετήστε μια πετσέτα πίσω από το πλυντήριο στο πάτωμα. 
 • Ανασηκώστε ελαφρώς τη συσκευή προς τα πίσω, ώστε να δημιουργηθεί ένα νερό περίπου 10–15 εκατοστών ανάμεσα στο πάτωμα και το πλαίσιο στην μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου. 
 • Κρατήστε στη συσκευή σε αυτήν τη θέση για περίπου 30–40 δευτερόλεπτα ώστε το νερό από τον κάτω δίσκο να χυθεί στην πετσέτα. 
 • Κατεβάστε τη συσκευή στο πάτωμα και συνδέστε την ξανά. 
 • Ελέγξτε την παροχή και την αποστράγγιση νερού. 
 • Ελέγξτε αν τα φίλτρα στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και στη βαλβίδα νερού είναι καθαρά (εκεί όπου ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου βιδώνεται στη συσκευή και στη βρύση). 
 • Ξεκινήστε έναν κύκλο πλυσίματος και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα επιλύθηκε  


4. Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροή στο φίλτρο χνουδιών στο κάτω μέρος  

 • Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη
 • Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φθαρμένο.
 • Εάν το φίλτρο είναι ανέπαφη, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του και σφίξτε το καλά με το χέρι.  


5. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού  

 • Οποιαδήποτε διαρροή στον εύκαμπτο σωλήνα μπορεί να προκαλέσει την εισροή νερού στη συσκευή δίπλα στον πίσω πίνακα, γι’ αυτό πρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στη συσκευή.
 • Εάν αυτή είναι η αιτία του προβλήματος, ακολουθήστε τις οδηγίες του επόμενου βήματος “Ελέγξτε αν έχουν παγιδευτεί ρούχα στο πλυντήριο” προκειμένου να επαναλειτουργήσει η συσκευή.  


6. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας  

Η αιτία του προβλήματος μπορεί να είναι μια διαρροή στο λάστιχο της πόρτας του πλυντηρίου. Επιβεβαιώστε το ανοίγοντας την πόρτα και εξετάζοντας το λάστιχο.  

Το λάστιχο δεν πρέπει να είναι φθαρμένο, κομμένο ή να έχει τρύπες. Εάν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό σέρβις. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί. Κλείστε την παροχή νερού προς τη συσκευή.  

7. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.