Το τύμπανο του πλυντηρίου αντιστέκεται όταν προσπαθείτε να το γυρίσετε με το χέρι

Τελευταία ενημέρωση 13/12/2023 6:29 πμ

Θέμα

  • Το τύμπανο του πλυντηρίου αντιστέκεται όταν προσπαθείτε να το γυρίσετε με το χέρι
  • Το τύμπανο του πλυντηρίου περιστρέφεται δύσκολα όταν περιστρέφεται με το χέρι

Σε σχέση με

  • Πλυντήρια ρούχων με κινητήρα PM (μόνιμος μαγνήτης).

Επίλυση

Σε πλυντήρια ρούχων εξοπλισμένα με κινητήρα PM (μόνιμος μαγνήτης), όταν προσπαθείτε να περιστρέψετε χειροκίνητα το τύμπανο, μπορεί να παρατηρήσετε κάποια αντίσταση, που ονομάζεται ροπή αντίστασης. Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό για συσκευές αυτού του τύπου που χρησιμοποιούν κινητήρες PM.

Όταν το πλυντήριο λειτουργεί με ηλεκτρισμό, αυτή η ροπή αντίστασης ξεπερνιέται εύκολα από την κινητήρια δύναμη που παράγεται από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό το φαινόμενο δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της συσκευής.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .