Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος Eb0, Ebo ή εκπέμπει 11 ηχητικά σήματα / 11 αναλαμπές

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 1:14 μμ

Πρόβλημα:

  • Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος Eb0, Ebo ή εκπέμπει 11 ηχητικά σήματα / 11 αναλαμπές. Μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα με την πολύ χαμηλή τάση της παροχής ρεύματος. 

Ισχύει για:

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχιζόμενο και ελεύθερο) 
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης 

Επίλυση:

1. Ελέγξτε την τάση συνδέοντας τη συσκευή σε άλλη πρίζα και δοκιμάζοντας ξανά.  

2. Αφαιρέστε τυχόν επεκτάσεις καλωδίου και δοκιμάστε ξανά.  

3. Ελέγξτε αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη γείωση στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα και δοκιμάστε ξανά.  

4. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις.  

Αφαιρέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και έπειτα συνδέστε το πάλι.   

5. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.