Το πλυντήριο εμφανίζει το μήνυμα: "Αλάτι συμπλήρωσης" και κωδικός σφάλματος EF8

Τελευταία ενημέρωση 11/8/2020 11:47 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο εμφανίζει μήνυμα: Συμπληρώστε αλάτι
  • Το πλυντήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EF8

Σε σχέση με

  • Πλυντήρια ρούχων με τεχνολογία Softwater

Επίλυση

1. Γεμίστε ξανά το δοχείο αλατιού όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων ή / και πλυντήριο ρούχων. Άλλοι τύποι αλάτων είναι λιγότερο αποδοτικοί και με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να βλάψουν μόνιμα την τεχνολογία αποσκληρυντικού νερού. Μην χρησιμοποιείτε λεπτό αλάτι!

Αιτία

  • Ανεπαρκής ποσότητα αλατιού στο κουτί αλατιού