Το μαλακτικό δεν διαλύεται

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 10:20 πμ

Τα μαλακτικά συχνά πωλούνται σε συμπυκνωμένη μορφή και πρέπει να αραιωθούν πρώτα, όπως περιγράφεται στη συσκευασία.

Άλλες πιθανές αιτίες του προβλήματος είναι ότι το συρτάρι θήκης απορρυπαντικού είναι βρόμικο ή η παροχή νερού δεν είναι επαρκής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.