Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία AutoDose στο πλυντήριο AEG

Τελευταία ενημέρωση 27/5/2020 11:54 πμ

Θέμα

  • Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία AutoDose στο πλυντήριο AEG

Σε σχέση με

  • Πλυντήρια AEG με λειτουργίες AutoDose

Επίλυση

Ανάλογα με τη διάταξη του πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου σας AEG, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για τη ρύθμιση αυτόματης δόσης:

Έκδοση 1 του πίνακα ελέγχου

1. Για να μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Temperature (1) και το Spin (2) ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη εμφανίσει το "SET" (3) στα αριστερά στην οθόνη και το δοχείο απορρυπαντικού που αναβοσβήνει (4) και ενδείξεις δεξαμενής μαλακτικού (5) στα δεξιά στην οθόνη.
Εικόνα εισαγωγής λέξεων


2. Αγγίξτε το κουμπί του δοχείου απορρυπαντικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).
Εικόνα εισαγωγής λέξεων


3. Εικόνα εισαγωγής λέξεων ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

4. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και το δοχείο απορρυπαντικού AutoDose παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

5. Αγγίξτε ξανά το κουμπί το δοχείο απορρυπαντικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3). Εικόνα εισαγωγής λέξεων


6. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω.
Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml
Εικόνα εισαγωγής λέξεων


7. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AutoDose είναι ενεργοποιημένη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εικόνα εισαγωγής λέξεων


8. Αγγίξτε το κουμπί δοχείο μαλακτικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


9. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή μαλακτικού AD παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

10. Αγγίξτε ξανά το κουμπί δοχειου μαλακτικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων


11. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml.

12. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και το δοχείο απορρυπαντικού AD είναι ενεργοποιημένη. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εικόνα εισαγωγής λέξεων


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (1)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (2)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΤΩΝ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση


(1): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(2): ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Έκδοση 2 του πίνακα ελέγχου


1. Για είσοδο σε λειτουργία διαμόρφωσης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Temperature (1) και το Spin (2) ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη εμφανίσει το "SET" (3) στα αριστερά στην οθόνη και το δοχείο απορρυπαντικού που αναβοσβήνει (4) και ενδείξεις δοχείου μαλακτικού (5) στα δεξιά στην οθόνη.


2. Αγγίξτε το κουμπί της δεξαμενής απορρυπαντικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).


3. Εικόνα εισαγωγής λέξεων ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

4. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και το δοχείο απορρυπαντικού AutoDose παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

5. Αγγίξτε ξανά το κουμπί το δοχειο απορρυπαντικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3).


6. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml


7. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AutoDose είναι ενεργοποιημένη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εικόνα εισαγωγής λέξεων


8. Αγγίξτε το κουμπί δοχειο μαλακτικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).

9. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή μαλακτικού AD παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

10. Αγγίξτε ξανά το κουμπί δοχειο μαλακτικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3).


11. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml.

12. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AD είναι ενεργοποιημένη. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εικόνα εισαγωγής λέξεων


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (1)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (2)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΤΩΝ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση


(1): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(2): ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ