Πλυντήριο ρούχων εμφανίζει λουκέτο - AEG

Τελευταία ενημέρωση 21/2/2024 10:27 πμ

Θέμα

  • Ένα λουκέτο έχει εμφανιστεί στην οθόνη και η συσκευή δεν θα λειτουργεί
  • Πώς να απενεργοποιήσω το Child Lock στο πλυντήριο AEG μου;
  • Το κλείδωμα για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα η συσκευή να φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται
  • Η κλειδαριά ασφαλείας για τα παιδιά ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
  • Το πλυντήριο δεν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα και εμφανίζει μόνο ένα σύμβολο του λουκέτου

Σε σχέση με

  • Πλυντήριο

Επίλυση

Ένα λουκέτο που εμφανίζεται είναι για να τονίσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ''Child Lock''. Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά από το να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου και να διακόπτουν τον κύκλο πλύσης.

Όταν το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο, θα σας εμποδίσει να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια (εκτός από το κουμπί On/Off).

Η περιγραφή των κουμπιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, αλλά θα υποδεικνύονται πάντα στον πίνακα ελέγχου με το σύμβολο του λουκέτου

Τι να κάνετε εάν το πλυντήριό σας εμφανίζει σύμβολο λουκέτου | AEG

Πώς να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα για παιδιά


Για τη σειρά AEG 7000,8000,9000Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Λεκέδες/Πρόπλυση και Έξτρα ξέβγαλμα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον το λουκέτο στην οθόνη LED.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Stains/Prewash και Extra Rinse για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λουκέτο στην οθόνη LED.

*Σε ορισμένα μοντέλα: πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Spin και Stains/Prewas h για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Παιδικό κλείδωμα


Για τη σειρά AEG 6000

Με την επιλογή ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, αγγίξτε το κουμπί Stain/Prewash μέχρι να ανάψει/σβήσει η ένδειξη PADLOCK στην οθόνη.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή:

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση: όλα τα κουμπιά και ο επιλογέας προγράμματος απενεργοποιούνται (εκτός από το κουμπί On/Off ).

Πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση: η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει. Η συσκευή διατηρεί την επιλογή αυτής της επιλογής αφού την απενεργοποιήσετε.


Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Options και το Spin για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον το λουκέτο στην οθόνη LED.

Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Options και το Spin για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λουκέτο στην οθόνη LED.


Για παλαιότερα μοντέλα της AEG


Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε Temp. και Περιστρέψτε ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει / σβήσει η ένδειξη του λουκέτου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή:

Αφού πατήσετε Έναρξη/Παύση: οι επιλογές και το κουμπί προγράμματος είναι κλειδωμένα.

Πριν πατήσετε Έναρξη/Παύση: η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε Temp . και Περιστρέψτε ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει / σβήσει η ένδειξη του λουκέτου.

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση : τα κουμπιά είναι κλειδωμένα (εκτός από το κουμπί On/Off ).


Για εντοιχισμένα πλυντήρια ρούχων AEG

Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Plus Steam για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον το λουκέτο στην οθόνη LED

Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Plus Steam για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λουκέτο στην οθόνη LED


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αφαίρεση της κλειδαριάς για παιδιά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 5-10 λεπτά πριν προσπαθήσετε ξανά.

Για συσκευές με κουμπί προγράμματος, μπορείτε συνήθως να αφαιρέσετε το κλείδωμα για παιδιά μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Για συσκευές με επιλογέα προγράμματος, ίσως χρειαστεί να το ξεκλειδώσετε στο τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε ή να κάνετε κύκλο σε κάθε πρόγραμμα, επιχειρώντας να αφαιρέσετε το κλείδωμα για παιδιά.

Συνήθως, τα κουμπιά κλειδώματος για παιδιά επισημαίνονται στον πίνακα ελέγχου. Εάν αυτά δεν υπάρχουν, τότε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης σας.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, τότε συνιστάται μια επίσκεψη σέρβις.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .