Ο κύκλος πλύσης είναι μικρότερος / μεγαλύτερος από τον αριθμό που υποδεικνύεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 13/7/2022 1:42 μμ
 • Ένα φορτίο που δεν είναι ισορροπημένο θα επιμηκύνει τη διάρκεια του κύκλου. Αυτό είναι φυσιολογικό για το πλυντήριο ρούχων. Το πλυντήριο ρούχων υπολογίζει τη διάρκεια σύμφωνα με το φορτίο και τον τύπο των ρούχων και προβάλλει μια εκτιμώμενη διάρκεια.
 • Η αλλαγή του τύπου των ρούχων σε σχέση με τον επιλεγμένο κύκλο μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια πλύσης.
 • Η σταδιακή αύξηση της διάρκειας του κύκλου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Η βελτιωμένη φάση προθέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια διασφαλίζει τα ίδια αποτελέσματα πλύσης (ειδικά για κανονικά λερωμένα ρούχα).
 • Αν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η επαναφορά της συσκευής θα επιλύσει το πρόβλημα. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα προτού τη συνδέσετε ξανά.

Το πλυντήριο ρούχων υπολογίζει τη διάρκεια σύμφωνα με το φορτίο και τον τύπο των ρούχων και προβάλλει μια εκτιμώμενη διάρκεια. Ο χρόνος πλύσης που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί ή να αυξηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

 • Η λειτουργία «Εξοικονόμηση Χρόνου» χρησιμοποιείται για να μειώσει τον χρόνο πλύσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς πληροφορίες.
 • Ένα φορτίο που δεν είναι ισορροπημένο θα επιμηκύνει τη διάρκεια του κύκλου. Αυτό είναι φυσιολογικό για τα πλυντήρια ρούχων
 • Η αλλαγή του τύπου των ρούχων μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια πλύσης.
 • Η σταδιακή αύξηση της διάρκειας του κύκλου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Η βελτιωμένη φάση προθέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια διασφαλίζει τα ίδια αποτελέσματα πλύσης (ειδικά για κανονικά λερωμένα ρούχα).
 • Αν το πλυντήριο ρούχων σας διαθέτει αισθητήρα βάρους, είναι σημαντικό πρώτα να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά να επιλέξετε έναν κύκλο, προτού φορτώσετε με ρούχα τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση ο αισθητήρας βάρους θα λειτουργήσει κανονικά.

 

 • Το πλυντήριο ρούχων υπολογίζει τη διάρκεια σύμφωνα με το φορτίο και ο προβαλλόμενος χρόνος ακολουθεί αυτή την εκτίμηση.
 • Ένα μικρότερο φορτίο ή μια αλλαγή στον τύπο του φορτίου μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο πλύσης. Αν η συσκευή είναι γεμάτη με υγρά ρούχα, για παράδειγμα αν έχουν πρώτα μουλιάσει, μπορεί και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικούς χρόνους πλύσης.
 • Κάποιες φορές το φορτίο μπορεί να μην είναι ισορροπημένο και το πλυντήριο ρούχων να παρακάμπτει τον κύκλο στυψίματος για να αποτρέψει ζημιά στη συσκευή. Ένα υπερβολικά μεγάλο φορτίο ή ένα βαρύ ρούχο μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στο πλυντήριο ρούχων κατά το στύψιμο.
 • Αν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η επαναφορά της συσκευής, με την αποσύνδεσή της από την πρίζα για 30 δευτερόλεπτα και έπειτα την επανασύνδεσή της, θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.