Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας του πλυντηρίου ρούχων

Τελευταία ενημέρωση 11/1/2023 7:38 πμ

Πρόβλημα

  • Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας του πλυντηρίου ρούχων  

Ισχύει για 

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχισμένο και ελεύθερο)  

Επίλυση 

1. Έχει περάσει πολύ λίγος χρόνος από την ολοκλήρωση του προγράμματος  

Η πόρτα μπορεί να ανοίξει περίπου 5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης (αφού κρυώσει το διμεταλλικό έλασμα στην κλειδαριά της πόρτας). Αυτό είναι φυσιολογικό.  

2. Ελέγξτε αν υπάρχει νερό στο πλυντήριο  

Εάν υπάρχει νερό στο πλυντήριο, δεν είναι δυνατό να ανοίξει η πόρτα. 

Εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα, μπορείτε να το κάνετε μετά την απομάκρυνση του νερού ή, αν χρειαστεί, μετά την εκτέλεση μιας αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης στο πλυντήριο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:  

  • ανοίξτε το φίλτρο χνουδιών και αφήστε το νερό να χυθεί από την μπροστινή πλευρά σε έναν δίσκο ή σε ένα φρεάτιο στο πάτωμα (σε κάποια πλυντήριο, μπορείτε να το κάνετε αυτό αν ανοίξετε ένα στόμιο στο φίλτρο χνουδιών και χαλαρώσετε το φίλτρο προσεκτικά ή, σε πλυντήρια χωρίς φίλτρο χνουδιών, αν χαλαρώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και έπειτα τον αφήσετε στο πάτωμα έτσι ώστε το νερό να μπορεί να διοχετευθεί μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης) 
  • ελέγξτε ότι οι αγωγοί αποχέτευσης λειτουργούν σωστά 
  • καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών 
  • πραγματοποιήστε ξανά μια πλύση για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. 
  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. .  


3. Άνοιγμα πόρτας έκτακτης ανάγκης  

Σε ορισμένα πλυντήρια (π.χ. AEG), η πόρτα μπορεί να ανοίξει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν τραβήξετε, για παράδειγμα, προς τα κάτω έναν μοχλό με ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο αντικείμενο. Εάν το πλυντήριο διαθέτει μοχλό απελευθέρωσης έκτακτης ανάγκης, αυτός θα βρίσκεται δίπλα στο φίλτρο χνουδιών. Για πλήρη περιγραφή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. emergency_door_opening.PNG

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού στον κάδο δεν είναι πολύ υψηλό. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε μια αποστράγγιση έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία νερού δεν είναι πολύ υψηλή και ότι το φορτίο ρούχων δεν είναι ζεστό. Αν χρειάζεται, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν. 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού! Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται. Αν χρειάζεται, περιμένετε έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.

4. Επαναφέρετε το πλυντήριο στις αρχικές ρυθμίσεις

Κλείστε την παροχή ρεύματος της συσκευής και έπειτα ανοίξτε την πάλι μετά από περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Έπειτα βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά.

5. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν η πόρτα δεν ανοίγει ενώ δεν υπάρχει νερό μέσα στο πλυντήριο και οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.