Αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων

Τελευταία ενημέρωση 9/6/2022 12:26 μμ
Λόγοι για την αφαίρεση των αλάτων:

Το εσωτερικό του κάδου της συσκευής μπορεί να δείχνει καθαρό και γυαλιστερό, όμως συχνά μπορεί να είναι γεμάτο από επικαθίσεις αλάτων στο πίσω μέρος, που δεν είναι άμεσα ορατές. Αν η αντίσταση της συσκευής είναι καλυμμένη με επικαθίσεις αλάτων, η συσκευή επηρεάζεται με πολλούς τρόπους:

  • Θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να θερμάνει το νερό.
  • Θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Η διάρκεια ζωής της αντίστασης θα μειωθεί σημαντικά.

  • Ενδέχεται να καεί η αντίσταση.
  • Τα κεντρικά ρουλεμάν της συσκευής μπορεί να υποστούν ζημιά.


Οι επικαθίσεις αλάτων προκαλούνται από τη «σκληρότητα» του νερού. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα σχηματισμού επικαθίσεων αλάτων στη συσκευή.

  • Η σκληρότητα νερού μπορεί να διαφέρει σε κάποιες περιοχές. Αυτό οφείλεται στο ότι η παροχή νερού προέρχεται από διαφορετικές πηγές, ανάλογα με την τρέχουσα κατανάλωση της περιοχής. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ύδρευσης ή με το τεχνικό τμήμα της τοπικής αρχής για βοήθεια.
  • Προληπτικά, πραγματοποιείτε αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τη σχετική σκληρότητα του νερού (τιμή °dH) της περιοχής σας.
Συχνότητα αφαίρεσης αλάτων:

Για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση και να προστατέψετε το πλυντήριο ρούχων, συνιστάται η τακτική αφαίρεση των αλάτων με τη χρήση προϊόντος αφαίρεσης αλάτων της Electrolux. Το πόσο συχνά η συσκευή χρειάζεται αφαίρεση αλάτων προσδιορίζεται από τη σκληρότητα του νερού και από τον αριθμό των κύκλων πλύσης που πραγματοποιεί η συσκευή καθημερινά. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομερείς οδηγίες:

Συχνότητα αφαίρεσης αλάτων

Σκληρότητα σε °F

Σκληρότητα σε °e, °Clark

Σκληρότητα σε °dH 

Προδιαγραφές για τη σκληρότητα νερού

< 2 κύκλοι πλύσης/ημέρα

2-4 κύκλοι πλύσης/ημέρα

> 4 κύκλοι πλύσης/ημέρα

0-7

0-5

0-4

Πολύ μαλακό

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Μαλακό

-

-

Μία φορά τον χρόνο

14-21

10-15

8-12

Μέτρια σκληρό

Κάθε 6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

21-32

15-22

12-18

Αρκετά σκληρό

Κάθε 6 μήνες

 

Κάθε 3 μήνες

Κάθε 3 μήνες

> 32

> 22

> 18

Σκληρό

Κάθε 3 μήνες

Κάθε 2 μήνες

Κάθε μήνα

 

Αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων:
  • Συνιστάται προϊόν αφαίρεσης αλάτων της Electrolux. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τα προϊόντα αφαίρεσης αλάτων.