Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί στο σίδερο μου

Τελευταία ενημέρωση 28/8/2020 11:31 πμ

Θέμα

  • Η λειτουργία ψεκασμού δεν λειτουργεί στο σίδερο μου

Σε σχέση με

  • Σίδερα

Επίλυση

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.
  • Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο '0 'και ανοίξτε το κάλυμμα του ανοίγματος πλήρωσης.
  • Αφήστε το σίδερο να στηριχθεί στη φτέρνα. Γεμίστε το νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο.
  • Κλείστε το κάλυμμα.

Αιτία

  • Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή.