Το πλυντήριο πιάτων παράγει θόρυβο κλικ κατά τη διάρκεια του κύκλου

Τελευταία ενημέρωση 8/1/2021 8:46 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο πιάτων παράγει θόρυβο κλικ  κατά τη διάρκεια του κύκλου
  • Ο απορρυπαντικός διανομέας δημιουργεί θόρυβο που ακούγεται κατά τη διάρκεια του κύκλου

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

  • Είναι  φυσιολογική συμπεριφορά του απορρυπαντικού διανομέα ότι ο θόρυβος κλικ ακούγεται - αυτός ο θόρυβος δημιουργείται απελευθερώνοντας το απορρυπαντικό από το διανομέα απορρυπαντικού