Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Τελευταία ενημέρωση 6/6/2023 11:53 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει έναν από τους εξής κωδικούς σφάλματος: i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F
  •  Οι λυχνίες που σχετίζονται με την μπάρα επιλογής MY TIME αναβοσβήνουν 5 φορές διακοπτόμενα

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

1. Επαναφορά της συσκευής σας  

  • Αποσυνδέστε από την πρίζα το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε για 1 λεπτό και επανασυνδέστε το. 
  • Μπορείτε επίσης να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 
  • Αν τραβήξατε έξω τη συσκευή και την σπρώξατε ξανά στη θέση της, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν έχουν τσακίσει ή συμπιεστεί οι σωληνώσεις και ότι η βρύση είναι πλήρως ανοιγμένη. 
  • Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, επιλέξτε έναν κατάλληλο κύκλο και ξεκινήστε το. 
  • Αν ο κύκλος ξεκινά και λειτουργεί κανονικά, τότε το πρόβλημα έχει επιλυθεί. 


2. Ελέγξτε ότι η συσκευή εμφανίζει τον ίδιο κωδικό σφάλματος ξανά ή αν ο κωδικός έχει αλλάξει  

Εάν η συσκευή εμφανίζει διαφορετικό κωδικό σφάλματος, ελέγξτε τον κωδικό στο εγχειρίδιο χρήστη για βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.   

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.

Προειδοποίηση:Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε. 

Αιτία

  • Δυσλειτουργία της αντλίας πλύσης ή της αντλίας αδειάσματος
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.