Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος C3 ή AL4

Τελευταία ενημέρωση 10/1/2020 3:05 μμ

Πρόβλημα: 

  • Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος C3 ή AL4 

Ισχύει για: 

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
  • Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση: 

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

  • Οι κωδικοί σφάλματος C3 ή AL4 υποδεικνύουν διαρροή ή /και συγκέντρωση νερού στο κάτω μέρος της συσκευής.
  • Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    
  • Κλείστε την παροχή νερού του πλυντηρίου πιάτων για την αποφυγή πλημμύρας.   

Αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος: CU   

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

 

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.