Το μήνυμα σφάλματος i30 εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 14/3/2024 6:52 πμ

Θέμα

  • Εμφανίζεται μήνυμα βλαβης i30
  • Το πλυντήριο αποχετεύει συνέχεια
  • Οι λυχνίες που σχετίζονται με την μπάρα επιλογής MY TIME αναβοσβήνουν 3 φορές διακοπτόμενα.

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
  • Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση

  • Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα καλάθια έχουν φορτωθεί σύμφωνα μετις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη
  • Καθαρίστε τα κάτω φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού σύμφωνα με τις οδηγίες
  • Επικοινωνηστε με επίσημο εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργάτη

Η βλάβη i30 υποδεικνύει διαρροή και/ ή συλλογή νερού στη βάση της συσκευής.

Προτείνουμε επίσκεψη επίσημου τεχνικού συνεργάτη.

Προσοχή: Απενεργοποιήστε την συσκευή για να αποφευχθεί η διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Αιτία

Υπερβολικός αφρισμός:

i30. Εάν συμβαίνει αυτό, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων από το δίκτυο και αφήστε το κατά τη διάρκεια της νύχτας για να διαλυθεί ο αφρός.

Παρεμποδίζεται η περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού ή ένα μεγάλο αντικείμενο εκτρέπει τον πίδακα νερού:

Περιστασιακά, ένα μεγάλο αντικείμενο μπορεί να μπλοκάρει ή να εμποδίσει την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού, με αποτέλεσμα το νερό να ψεκάζεται σταθερά σε μία μόνο θέση, γεγονός που μπορεί να ασκήσει αδικαιολόγητη πίεση σε μία περιοχή της στεγανοποίησης της πόρτας και να οδηγήσει σε πλημμύρισμα και διαρροή στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελέγξτε τη φόρτωση και βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα και ότι κανένα ασυνήθιστα μεγάλο αντικείμενο δεν εμποδίζει την κίνηση ή ίσως εκτρέπει τον ψεκασμό νερού σε μια γωνία του πλυντηρίου πιάτων ή πίσω στο εσωτερικό πάνελ της πόρτας. Αφού ρυθμίσετε το φορτίο και/ή αφαιρέσετε το μεγάλο αντικείμενο, αφήστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της νύχτας για να στεγνώσει λίγο η βάση και δοκιμάστε ξανά την επόμενη ημέρα. 

Διαρροή:

Μπορεί να υποδεικνύει εσωτερική διαρροή που οδηγεί στη συγκέντρωση νερού στη βάση της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί επίσκεψη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.