Το άνω πάγκου πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E3

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 12:02 μμ

Θέμα:

  • Το άνω πάγκου πλυντήριο πιάτων εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E3

Εφαρμόζεται σε:

  • Εντοιχιζομενο συμπαγές πλυντήριο πιάτων
  • Ελεύθερο συμπαγές πλυντήριο πιάτων

Ανάλυση:

Σφάλμα E3 στο ελεύθερο άνω πάγκου πλυντήριο πιάτων

1. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Το μήνυμα σφάλματος E3 στο συμπαγές συμπαγές πλυντήριο πιάτων υποδεικνύει δυσλειτουργία του θερμαντικού στοιχείου.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.

Σφάλμα E3 σε ενσωματωμένο συμπαγές πλυντήριο πιάτων

2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Το μήνυμα σφάλματος E3 στο ενσωματωμένο συμπαγές πλυντήριο πιάτων υποδεικνύει υπερβολικό νερό εισόδου και / ή διαρροή.

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Απενεργοποιήστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε την πλημμύρα.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.