Πριν από την πρώτη χρήση του πλυντηρίου πιάτων AEG

Τελευταία ενημέρωση 1/4/2024 7:56 πμ


Πλυντήριο πιάτων AEG πλήρως φορτωμένο

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το πλυντήριο πιάτων AEG, ακολουθήστε πρώτα μερικά βήματα για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας. 

1. Ορίστε το επίπεδο σκληρότητας νερού για το πλυντήριο πιάτων σας

Το πλυντήριο πιάτων σας περιέχει ένα αποσκληρυντικό νερού που απομακρύνει τα άλατα από την παροχή του νερού για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, χρησιμοποιήστε ένα κιτ ελέγχου ή ρωτήστε την τοπική εταιρεία ύδρευσης
 
Φροντίστε να ρυθμίσετε το πλυντήριο πιάτων στο σωστό επίπεδο σύμφωνα με το νερό της περιοχής σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το επίπεδο 5, σε μια κλίμακα από 1 έως 10.  
 
Για να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για να δείτε τις οδηγίες για το μοντέλο σας. 


Γερμανικοί βαθμοί (°dH)Γαλλικοί βαθμοί (°fH)mmol/lπτυχία ClarkeΕπίπεδα αποσκληρυντή νερού
47-5084-908,4 - 9,058 - 6310
43 - 4676 - 837,6 - 8,353 - 579
37 - 4265 - 756,5 - 7,546 - 528
29 - 3651 - 645,1 - 6,436 - 457
23 - 2840-504,0 - 5,028 - 356
19 - 2233 - 393,3 - 3,923 - 275 1 )
15 - 1826 - 322,6 - 3,218 - 224
11 - 147-181,9 - 2,513 - 173
4 - 107-180,7 - 0,85 - 122
< 4< 7< 0,7< 51 2 )

1) Εργοστασιακή ρύθμιση
2) Μην χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο

2. Γεμίστε τη θήκη για το αλάτι

Το πλυντήριο πιάτων σας χρησιμοποιεί αλάτι για την αποσκλήρυνση του νερού, για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Μάθετε πώς να προσθέτετε αλάτι εδώ.  

  • Όταν προσθέσετε αλάτι για πρώτη φορά, ρίξτε 1 λίτρο νερό μέσα στην ειδική θήκη προτού προσθέσετε το αλάτι. 
  • Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού είναι 1 σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, μην χρησιμοποιήσετε καθόλου αλάτι. 


3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού

Προσθέστε λαμπρυντικό για καλύτερη απόδοση στο στέγνωμα. Μάθετε πώς να προσθέτετε λαμπρυντικό εδώ. 


4. Ανοίξτε την παροχή νερού

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοιχτή για το πλυντήριο πιάτων σας.

5. Βάλτε σε λειτουργία έναν άδειο κύκλο χωρίς απορρυπαντικό

Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα που υπάρχουν μέσα στη συσκευή. Αυτό επίσης θα επαναφορτίσει αυτόματα τις ικανότητες αποσκλήρυνσης νερού του πλυντηρίου πιάτων σας. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και μην βάλετε πιάτα στα καλάθια. 


 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήστη εδώ.

Καταχώριση προϊόντων
Καταχώριση προϊόντων

Καταχωρίστε τα προϊόντα σας στο MyAEG ώστε να βρίσκετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .