Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "AirDry" στο πλυντήριο πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 22/5/2020 7:54 πμ

Πρόβλημα

  • Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ""AirDry"" στο πλυντήριο πιάτων

Ισχύει για

  • Πλυντήρια πιάτων με λειτουργία ""AirDry""

Επίλυση

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ""AirDry"", ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του πλυντηρίου πιάτων. Εάν ο πίνακας ελέγχου είναι διαφορετικός από το παρακάτω διάγραμμα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που λάβατε μαζί με τη συσκευή σας.

1. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ""AirDry"", η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος όταν η ένδειξη προγράμματος είναι αναμμένη και στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός προγράμματος .

  • Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, συνήθως βρίσκεται σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.
  • Ωστόσο, αν δεν συμβεί αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία επιλογής προγράμματος με τον ακόλουθο τρόπο: Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα Κ1 και Κ2 μέχρι η συσκευή να μεταβεί σε λειτουργία επιλογής προγράμματος.


2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία χρήστη, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το K3 και το K4 μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις L1, L2 και L3 και η οθόνη να είναι κενή.

3. Πιέστε το K3

  • Οι ενδείξεις L1 και L2 σβήνουν.
  • Η ένδειξη L3 συνεχίζει να αναβοσβήνει.
  • Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση: Io = Η λειτουργία ""AirDry"" είναι ενεργοποιημένη.


4. Πιέστε το Κ3 για να αλλάξετε τη ρύθμιση: Oo = Η λειτουργία ""AirDry"" έχει απενεργοποιηθεί.

5. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

airdry.png

 


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.