Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων πέφτει κάτω ή ανοίγει μόνη της

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:59 μμ

Πρόβλημα:

  • Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων πέφτει κάτω ή ανοίγει μόνη της 

Ισχύει για:

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
  • Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση:

1. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης  

Αν το πλυντήριο πιάτων σας είναι εντοιχιζόμενο και έχει εγκατασταθεί πρόσφατα, μπορεί το πάνελ της πόρτας να είναι πολύ βαρύ, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό εγκατάστασης.

 2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Αν το πλυντήριο πιάτων σας δεν είναι εντοιχιζόμενο ή δεν έχει εγκατασταθεί πρόσφατα, το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί από έναν τεχνικό.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.