Η ενδεικτική λυχνία κύκλου αναβοσβήνει

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:06 μμ

Πρόβλημα

  • Η ενδεικτική λυχνία κύκλου αναβοσβήνει στο πλυντήριο πιάτων 

Ισχύει για  

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων 
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων 

Επίλυση

1. Ακυρώστε τον προηγούμενο κύκλο πριν προγραμματίσετε ένα νέο.  

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.