Το ρολόι φούρνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Τελευταία ενημέρωση 19/4/2023 10:29 πμ

Πρόβλημα

  •  Το ρολόι φούρνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενο φούρνο
  • ελεύθερη κουζίνα

Επίλυση

1. Κάντε επαναφορά του φούρνου αφαιρώντας το φις από την πρίζα για περίπου 1 λεπτό ή απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος.

2. Αφού συνδεθεί ξανά το ρεύμα, το ρολόι θα αναβοσβήνει.

Ρυθμίστε την ώρα ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.


3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .