Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος F81

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 9:41 πμ

Θέμα

  • Ο φούρνος εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος F81 στην οθόνη

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενος φούρνος
  • Ελεύθερη κουζίνα

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

Συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.

Αιτία

  • Το σφάλμα F81 υποδεικνύει ότι υπάρχει βλάβη υγρασίας.