Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος F601 ή F604

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 11:14 πμ

Θέμα

  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος F601 ή F604

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενος φούρνος

Επίλυση

1. Εάν στο φούρνο εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος F601 ή F604, ανατρέξτε στις παρακάτω προτάσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

F601υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σήμα WiFi.Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης , κεφάλαιο "Πριν από την πρώτη χρήση", Ασύρματη σύνδεση.
F604η πρώτη σύνδεση με WiFi απέτυχε.Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το φούρνο και δοκιμάστε ξανά.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης , κεφάλαιο "Πριν από την πρώτη χρήση", Ασύρματη σύνδεση.


2. Όταν ένα από αυτά τα μηνύματα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, σημαίνει ότι ένα ελαττωματικό υποσύστημα μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί.

Σε μια τέτοια περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Εάν συμβεί κάποιο από αυτά τα σφάλματα, οι υπόλοιπες λειτουργίες του φούρνου θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως συνήθως.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.