Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος F21

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 9:39 πμ

Θέμα

  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος F21 στην οθόνη

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενος φούρνος
  • Ελεύθερη κουζίνα

Επίλυση

  1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον πίνακα ελέγχου.

  2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

    Αν η παραπάνω πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα, σας συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν εξουσιοδοτημενο τεχνικό

Αιτία

  • ο κωδικός σφάλματος E21 δείχνει πολύ υψηλή θερμοκρασία εκκίνησης