Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος (F και αριθμός)

Τελευταία ενημέρωση 12/3/2024 8:41 πμ

Πρόβλημα:

  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό βλάβης (F και αριθμός)  
  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό F908  
  • Ο φούρνος εμφανίζει τον κωδικό F105, F113

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενο φούρνο  

Επίλυση:  

1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο στον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού ή τον διακόπτη ασφαλείας στον πίνακα ασφαλειών και μετά ανάψτε τον ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.