Ο φούρνος εμφανίζει την ένδειξη SAFE ή ένα σύμβολο λουκέτου

Τελευταία ενημέρωση 12/10/2022 2:14 μμ

Θέμα

  • Ο φούρνος εμφανίζει το σύμβολο SAFE ή ένα λουκέτο - αυτό σημαίνει ότι το κλείδωμα συστήματος (παιδικό κλείδωμα) είναι ενεργοποιημένο


  • Ο φούρνος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί - η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, αλλά δεν αποκρίνεται

Σε σχέση με

  • εντοιχισμένος φούρνος
  • ανεξάρτητη κουζίνα

Επίλυση

1. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα συστήματος (γονικό κλείδωμα)

  • Ανατρέξτε στην περιγραφή στις οδηγίες λειτουργίας καθώς οι μέθοδοι απενεργοποίησης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο .
  • Η διαδικασία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης περιγράφεται στο κεφάλαιο " Πρόσθετες λειτουργίες "
  • Το εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να το κατεβάσετε ΕΔΩ .


Οι τρόποι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της κλειδαριάς διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.


Παραδείγματα διάφορων πινάκων ελέγχου και τρόπος απενεργοποίησης του Child Lock


Πίνακας Νο. 1


Η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά αποτρέπει το τυχαίο άναμμα του φούρνου

1. Ελέγξτε ότι το κουμπί για τις λειτουργίες του φούρνου είναι στη θέση απενεργοποίησης

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα σύμβολα ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα  και . Ακούγεται ένα σήμα. Η ένδειξη SAFE εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, επαναλάβετε το βήμα 2


Πίνακας Νο. 2

Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά αποτρέπει το τυχαίο άναμμα του φούρνου

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο φούρνος

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα σύμβολα ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα  και . Ακούγεται ένα σήμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SAFE .

3. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, επαναλάβετε το βήμα 2


Πίνακας Νο. 3


Η λειτουργία κλειδώματος πίνακα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η λειτουργία κλειδώνει την πόρτα και προστατεύει από τυχαίες αλλαγές στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου της ενεργοποιημένης λειτουργίας φούρνου.

1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και ρυθμίστε την όπως απαιτείται.

2. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα  και Ακούγεται ένα σήμα. Στην οθόνη εμφανίζεται: Loc .

3. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Κλείδωμα πίνακα, επαναλάβετε το βήμα 2.

Περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας ή πατώντας το κουμπί, στην οθόνη θα εμφανιστεί: Loc . Περιστρέφοντας το κουμπί για τις λειτουργίες του φούρνου, η συσκευή απενεργοποιείται.

Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη με τη λειτουργία Κλείδωμα πίνακα σε λειτουργία, αυτή η λειτουργία θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά.


Πίνακας Νο. 4

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο φούρνος δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

1. Ελέγξτε ότι το κουμπί για τις λειτουργίες του φούρνου είναι στη θέση απενεργοποίησης.

2. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα  και Ακούγεται ένα σήμα. Στην οθόνη εμφανίζεται SAFE και το σύμβολο κλειδώματος

3. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Κλείδωμα πίνακα, επαναλάβετε το βήμα 2.


Πίνακας Νο. 5

1. Όταν το Κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργό, ο φούρνος δεν μπορεί να ξεκινήσει κατά λάθος. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί στο μενού Βασικές ρυθμίσεις .

Μενού -> ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μετά την εκκίνηση της συσκευής, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη: Κλείδωμα για παιδιά . Για να χρησιμοποιήσετε το φούρνο, επιλέξτε τα γράμματα του κωδικού με το κουμπί με τη σειρά: ABC . Όταν η κλειδαριά για παιδιά είναι ενεργή και ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, η πόρτα του φούρνου θα κλειδώσει.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .