Το ρολόι φούρνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Τελευταία ενημέρωση 18/5/2020 12:22 μμ

Σε σχέση με


Επίλυση

Πρόβλημα

  •  Το ρολόι φούρνου δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενο φούρνο
  • ελεύθερη κουζίνα

Επίλυση

1. Κάντε επαναφορά του φούρνου αφαιρώντας το φις από την πρίζα για περίπου 1 λεπτό ή απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος.

2. Αφού συνδεθεί ξανά το ρεύμα, το ρολόι θα αναβοσβήνει.

Ρυθμίστε την ώρα ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.