Το μήνυμα σφάλματος P εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:25 πμ

Πρόβλημα

  • Οι εστίες / η κουζίνα εμφανίζουν το μήνυμα P. Αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία Ενίσχυσης / Ισχύος έχει ενεργοποιηθεί.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες

Επίλυση

1. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από λίγη ώρα και το μήνυμα θα εξαφανιστεί

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.