Το μήνυμα σφάλματος Η εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 25/7/2023 6:20 πμ

Πρόβλημα

  • Οι εστίες / η κουζίνα εμφανίζουν το μήνυμα H. Αυτό συνήθως υποδεικνύει την υπολειπόμενη θερμότητα στη ζώνη μαγειρέματος

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες
  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες

Επίλυση

1. Περιμένετε να κρυώσει η ζώνη μαγειρέματος


2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Αν οι εστίες έχουν κρυώσει, πιθανών να υποδεικνύει πως υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα.

Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.