Ρύθμιση της φλόγας σε ηλεκτρικές εστίες αερίου

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 12:05 μμ

Ερώτηση:

  • Πώς λειτουργεί η ρύθμιση φλόγας σε ηλεκτρονικές πινακίδες αερίου;

Εφαρμόζεται σε:

  • Ηλεκτρονικές εστίες αερίου

Απάντηση:

  • Για τεχνολογικούς λόγους, ο ρυθμιστής αερίου καυστήρα μπορεί μόνο να ρυθμίσει τη ροή του αερίου προς τα κάτω

  • Αν το επιλεγμένο επίπεδο είναι υψηλότερο από το προηγούμενο, η φλόγα θα πάει για το ελάχιστο έως το μέγιστο επίπεδο και μετά θα μειωθεί στο επιθυμητό επίπεδο

  • Είναι φυσιολογικό, για τεχνικούς λόγους, 2 ημι-γρήγοροι καυστήρες να έχουν ελαφρώς διαφορετική ρύθμιση ισχύος στο ίδιο επίπεδο


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της AEG.